Záruka

Nami  vyrábané a montované  plastové, hliníkové okná a dvere poskytujeme predĺženú  záruku 5 rokov. V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky  alebo e-mailom.  Vaša reklamácia bude vybavená  promtne. Na ostatné predávané výrobky  poskytujeme  záručnú  dobou  2 roky v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.